Nastali smo udruživanjem sposobnosti i znanja osnivača, i to ne samo zbog srodnih poslova, nego i zbog sličnosti stavova, težnji i pogleda na tržište. Naše udružene snage imaju dugogodišnje iskustvo u izgradnji i projektovanju električnih i telekomunikacionih sistema, kao i sigurnosnih i pristupnih sistema i video nadzora. Tokom poslovanja, kako, tako, sarađivali smo sa najvećim kompanijama u regionu i sa njima sklopili izuzetnu poslovnu saradnju. Cilj nam je bio spojimo zajedničke snage, unapredimo veštine i uklonimo nedostatke, da saradnje koje imamo iskoristimo maksimalno i kako bismo to uspeli – nastaje Geberung. Misija je da naš kadar postane bolji, stručniji, da napredujemo kao pojedinci i kao organizacija, što ćemo uspeti posvećenošću i radom. Naš zadatak je da svima ponudimo najefikasnija i najisplativija rešenja za izgradnju i dizajniranje infrastrukture u električnim i telekomunikacionim sistemima, koji su u skladu sa modernim tehnologijama. Stručnost naših zaposlenih i saradnja sa našim partnerima približila nas je ka tom zajedničkom cilju. Naša vizija je da budemo sinonim za udruživanje koje stalno postavlja više standarde kako u oblasti poslovanja, prodaje i investicija, tako i u oblasti vođenja, te da predviđa i kreira nove navike i trendove u skladu s vremenom koje dolazi. To ćemo uspeti ako transformišemo svet oko nas u mesto gde će energetski i telekomunikacioni sistemi biti u skladu sa potrebama klijenata, ali i sa prirodom koja nas okružuje. Želimo za buduće generacije da ostavimo čistiji svet sa efikasnijim sistemima za proizvodnju i prenos energije i telekomunikacija. Geberung će postatiti sinonim za udruživanje, montažu i inovacije. Svakako novo ime, novi početak, ali na izgrađenim temeljima sa motivisanim ljudima, ime novih rezultata – Geberung, svakako.

sr_RSSR